Monday, 20 September 2010

The problem

2 comments:

Marie said...

Met knoffel en vele botter?

'n Mens moet 'n man lief he wat 'n Swiss Army mes besit.

jvdh said...

Ek het die knoffel/botter roete al oorweeg. Die keer was egter met 'n stok, herhaaldelik, tot ten minste twee stukke op die grond gele het.

Slugs don't recombine.